FIJET Moskva 2 1

FIJET-MoskvaFIJET - Međunarodna udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu svake godine svoj godišnji kongres održava u drugoj zemlji koja ima nacionalnu FIJED udrugu. 2016. godine domaćin je bila Rusija i grad Moskva.

FIJET Moskva 2 1

FIJET-MoskvaKongres FIJET-a je prilika prezentacije turističkih potencijala domaćina.

FIJET Moskva 2 1

FIJET-MoskvaNa kongresu su se skupili članovi iz desetak europskih zemalja, ali i zemalja Sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

FIJET Moskva 2 1

FIJET-MoskvaSvećano otvaranje kongresa u hotelu Metropol.

FIJET Moskva 2 1

FIJET-MoskvaPredsjednik FIJET-a Tijani Haddad iz Tunisa otvara kongres.

FIJET Moskva 2 1

FIJET-MoskvaKongresa ne bi bilo da ga nisu potpomogli i brojni partneri i sponzori ...

FIJET Moskva 2 1

FIJET-Moskvakoji su se predstavili tijekom otvaranja.

FIJET Moskva 2 1

FIJET-Moskva-2-9Šarmantni domaćini kongresa.

FIJET Moskva 2 1

FIJET-MoskvaU kuturnom dijelu svečanog otvaranja sudjelovao je i gudački kvartet,

FIJET Moskva 2 1

FIJET-Moskvaali i komorni zbor ruske duhovne i svjetovne glazbe ...

FIJET Moskva 2 1

FIJET-MoskvaRadni dio kongresa bavio se novim izazovima turizma i primjenom novih tehnologija u turizmu.

FIJET Moskva 2 1

Predsjednik Tijani Haddad u radnom djelu kongresa govori o novim izazovima turizma:

FIJET Moskva 2 1


FIJET-MoskvaBrojna hrvatska delegacija FIJET-a koja je sudjelovala na kongresu u Moskvi.