NAZARÉ

   Slika 1.
Svjetionik na ulazu u zaljev ribarskog gradića Nazaré


Slika 2.
Ispod svjetionika su velike crne gromade a između njih male pješćane plaže.


Slika
3.
Do plaža se može metalnim stepenicama, ali kupaća nema.


Slika 4.
Desno je kilometarska pješćana plaža. Također prazna. možda su razlog oceanski valovi koji se stalno valjaju,

 
Slika 5.
ili zato što je temperatura mora usred ljeta samo 14oC.
   
CABO CARVOEIRO
Slika 6.
Poluotok Peniche, nedjeljno sunčano popodne, obale su pune ribiča.
 

Slika 7.
Vrijeme je i velike oseke.
 

 
Slika 8.
More se povuklo i oslobodilo 100-ak metara obale.
 

Slika 9.
Idealno vrijeme za skupljanje školjaka,
 

Slika 10.
ili lov rakova posebnim alatima.Slika 11.
Zapadna i jugozapadna obala poluotoka je posebno impresivna.


Slika 12.
Ogromno kamenje je pobacano kao da ga je ogroman div bacao.
 

Slika 13.
Na samom vrhu je svjetionik Farol da Cabo Carveiro.
    
CABO DA ROCA

Slika 14.
Cabo da Roca, najzapadnija točka Europe.
 

Slika 15.
Na rtu je i velika kamena ploća.


Slika 16.
Stijene su impresivne, i prema sjeveru,
  

Slika 17.
i prema jugu.
    
CABO ESPICHEL

Slika 18.
Posebno zanimljiv rt. Ima dva dijela. Na jednom je svjetionik,


Slika 19.
a na drugom veliki samostan, sada prazan. sa zanimljivim isturenim kapelicama - osmatračnicama.


Sli
ka 20.
Između je impresivna stijena i u dnu plaža na kojoj se niko ne kupa.
   

Slika 21.
Z
animljive su i isturene kapelice - osmatračnice.Slika 22.
Jedrilica je hitala prema Lisabonu.
 
CABO DE S.VICENTE

Slika 23.
Vjetroviti Cabo de S.Vicente.

 

Slika 24.
Vjetar je puhao skoro 60 km/h,
 
 

Slika 25.
a svjetionik se okretao i bacao svijetlost na udaljenost od 32 Nm.
 
naslov   

Svjetlost svjetionika Portugala je prvi nagovještaj kopna pomorcima koji Atlantikom plove prema Europi. Zbog toga su i glavni svjetionici Portugala velebne zgrade sa snažnim svjetlom koje se vidi daleko na pučini.

U južnom dijelu Portugala četiri su posebno zanimljiva:

- svjetionik na Cabo Carveiro (Farol da Cabo Carveiro), najisturenijem rtu poluotoka Peniche s kojeg se vidi jedino obalno otočje Portugala - Otočje Berlenga,

- svjetionik na Cabo da Roca (Farol da Cabo da Roca), najzapadnijem rtu Europe, "ondje gdje prestaje kopno i počinje more", kako piše na velikoj kamenoj ploći,

- svjetionik na Cabo Espichel (Farol da Cabo Espichel), isturenom rtu južno od Lisabona, rtu na kojem završava područje nacionalnog parka Arabida, i

- svjetionik na Cabo da S.Vicente (Farol da Cabo da S.Vicente), najjužnijem (i najvjetrovitijem) dijelu Portugala u pokrajini Algarve.

Ovom spisku dodajem i svjetionik na ulazu u najpoznatiju ribarsku luku Portugala Nazaré (Farol da Nazaré), ne toliko zbog svog pomorskog značaja, koliko zbog pogleda koji se sa svjetionika pruža.


Svjetionici južnog dijela Portugala

Svaki od svjetionika ima svoju priču. Podignuti su pretežno u XVIII i XIX stoljeću s tim da su poslije doživili brojna preuređenja i tehnička poboljšanja. Krenimo redom sa sjevera:

1. Farol da Nazaré

Nalazi se na ulazu u zaljev najpoznatije ribarske luke Portugala, gradića Nazaré koji se danas iz ribarske luke sve više pretvara u turističko mjesto (o tome će Morsko prase uskoro pisati). Svjetionik je u sklopu utvde koja je služila kao izvidnica i štitila gradić. Pogled sa svjetionika je veličanstven: lijevo se proteže beskonačna prazna pješćana plaža, a ispod svjetionika su crne stijene do kojih se može doći metalnim stepenicama. Svjetionik je postavljen 1903. godine, doseg mu je 14 Nm i ima bijelo svijetlo.

2. Farol da Cabo Carveiro

Cabo Carveiro je rt na poluotoku Peniche, poluotoku sa kojeg se pruža vidik na jedino otočje uz obalu Portugala (Arquipélago dos Berlenga). Na prilazima poluotoku turistička su naselja i nepregledne pješćane plaže. Poluotok je kamenit i posebno impresivan u svom zapadnom i jugozapadnom dijelu. Obala se sastoji od ogromnih crnih stijena naslaganih kao da ih je div pobacao po obali.

Svjetionik je osnovan 1790, a u današnjem obliku je sagrađen 1886. Daje crvene bljeskove svakih 15 sekundi koji su vidljivi 15 Nm
 

3. Farol da Cabo da Roca

Aqui ...
Onde a  terra se acaba,
e o mar começa.

napisao je Camoes: Ovdje završava kopno i počinje more.

Cabo da Roca je "ponta mais ocidental do continente Europeu" - najzapadnija točka Europe, danas turistička destinacija s impresivnim pogledima na crne stjenovite obale ovog dijela Portugala. Svjetionik je osnovan 1772, a u današnjem obliku sagrađen 1896. Daje bijele bljeskove vidljive na udaljenosti 26 Nm.

4. Farol da Cabo Espichel

Cabo Espichel je rt južno od Lisabona na poluotoku koji se danas intenzivno turistički razvija. Svjetionik je u jugozapadnom dijelu poluotoka koji se tu lomi pod kutem od 90 stupnjeva. Južna obala poluotoka je nacionalni park Arrabida po krajoliku i vegetaciji vrlo sličan Dalmaciji. Zapadna obala koja se proteže u smjeru sjever - jug područje je pješćanih plaža i intenzivnog turističkog razvoja.

Svjetionik je u ovom obliku sagrađen još 1790 godine. Svake 4 sekunde bljeska bijelu svijetlost vidljivu na udaljenosti 26 Nm.

5. Farol da Cabo de S.Vicente

Na Cabu de S. Vicente obala Portugala se oštro lomi iz smjera sjever - jug u smjer zapad - istok. Tu počinje pokrajina Algarve, turistička regija Portugala. Počinje vjetrovito. Na Cabo de S. Vicente uvijek puše, puše žestoko. Vidi se i po tome što kilometrima uokolo nema stabla, samo trava, ovce i rijetki grmovi. Na platou uz svjetionik za našeg je posjeta puhao zapanjak brže od 60 km/sat. Jedva se hodalo.

Svjetlo svjetionika bijele boje vidljivo je čak sa 32 Nm milje udaljenosti, a svjetionik je sagrađen 1846. godine. Ulazeći s Atlantika prema Gibraltaru i Sredozemlju ovo je svjetionik koji daja prvu najavu Europe.

Ovo je samo mali izbor svjetionika koje smo imali priliku posjetiti. Portugal ih ima još puno. Vrijedilo bi i njih vidjeti. Možda nekom drugom zgodom.